© 2005 – 2017 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 27. 2. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 22. 1. 2016, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Vyhlásenie k protestnému štrajku učiteľov

Vedenie, pedagógovia a študenti Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dlhodobo so znepokojením sledujú stav systému vzdelávania v Slovenskej republike a situáciu v regionálnom školstve.

Ako vysoká škola, ktorá pripravuje učiteľov materských, základných a stredných škôl, sme každodenne konfrontovaní so znižujúcim sa počtom záujemcov o profesiu učiteľa a s faktom, že voľba učiteľského štúdia sa pre uchádzačov o štúdium na vysokých školách stále častejšie stáva až druhou, resp. poslednou voľbou.

Ide o dôsledok absencie koncepčnej štátnej vzdelávacej politiky a o dôsledok zhubnej predstavy, ktorá ráta s kvalitným vzdelaním bez kvalitných a spoločensky akceptovaných učiteľov. Preto podporujeme protestnú akciu kolegov z materských, základných a stredných škôl a ich požiadavky pokladáme za absolútne oprávnené.

  prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
dekan fakulty