Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Aktuality

RSS kanál fakulty otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

18. 1. 2020, predvčerom

Reagujúc na rastúce potreby slovenského pracovného trhu a neutíchajúci záujem verejnosti KAJL PdF TU…čítať viac »

11. 1. 2020, predminulý týždeň

Dozvieš sa aj ako podať prihlášku. A ak si ju podáš počas DOD, bude stáť len 25 €.čítať viac »

12. 12. 2019, minulý rok

Oznamujeme študentom, že štátna skúška z predmetu teoretické základy výchovy a vzdelávania sa bude konať…čítať viac »

9. 12. 2019, minulý rok

Vo veku 88 rokov zomrel 6. decembra 2019 významný slovenský fyzik, univerzitný profesor a dlhoročný zamestnanec…čítať viac »

6. 12. 2019, minulý rok

Príjemné mikulášske prekvapenie v podobe odovzdania diplomu za najlepšiu študentskú prácu v sekcii environmentálne…čítať viac »

4. 12. 2019, minulý rok

V stredu 20. 11. 2019 sme v Univerzitnej knižnici Trnavskej univerzity v Trnave privítali autorku debutovej…čítať viac »

2. 12. 2019, minulý rok

Vypísanie štipendií Štipendiá pre magisterské a doktorandské štúdium v Nemecku   Uzávierka…čítať viac »

23. 11. 2019, minulý rok

Dňa 20. 11. 2019 pripravila Katedra nemeckého jazyka a literatúry kultúrne podujatie pri príležitosti…čítať viac »

19. 11. 2019, minulý rok

V zmysle dotačnej zmluvy má PdF TU v Trnave k dispozícii finančné prostriedky na rozdelenie štipendií…čítať viac »

18. 11. 2019, minulý rok

Dňa 14. novembra 2019 sa v rámci vedeckého seminára venovaného prof. Giuseppe Marimu na Universita Cattolica…čítať viac »

7. 11. 2019, minulý rok, aktualizované: 8. 11. 2019, minulý rok

Absolvuj stáž v zahraničí a získaj nenahraditeľné skúsenosti! Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje…čítať viac »

7. 11. 2019, minulý rok, aktualizované: 8. 11. 2019, minulý rok

Mobilita pracovníka sa uskutočňuje na základe vopred dohodnutého programu výučby alebo školenia. Pracovníci…čítať viac »

8. 11. 2019, minulý rok

  Dňa 6. 11. 2019 študenti katedry chémie Bc. Vladimír Turčan a Bc. Eva Klára Krajčíková úspešne reprezentovali…čítať viac »

7. 11. 2019, minulý rok

Dňa 6. novembra 2019 sa na Katedre chémie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v rámci Týždňa vedy…čítať viac »

4. 11. 2019, minulý rok, aktualizované: 7. 11. 2019, minulý rok

Por. číslo Organizátor podujatia Názov podujatia Typ podujatia Dátum a miesto konania …čítať viac »

24. 10. 2019, minulý rok

V termíne od 25. 9. do 27. 9. sa v Bojniciach uskutočnili Terénne cvičenia zo živej a neživej prírody…čítať viac »

23. 10. 2019, minulý rok

Vedenie PdF TU v Trnave rozhodlo o priznaní motivačného odborového štipendia pre vybrané študijné programy…čítať viac »

22. 10. 2019, minulý rok

Významná monografia Education and “Pädagogik” – Philosophical and Historical Reflections (Central, Southern…čítať viac »

16. 10. 2019, minulý rok

Absolventi Bc. a Mgr. štúdia za AR 2018/2019, ktorí absolvovali štátne skúšky v auguste 2019, si môžu…čítať viac »

8. 10. 2019, minulý rok

v akademickom roku 2019/2020 Vážení študenti, aj v tomto akademickom roku máte možnosť zapojiť sa do…čítať viac »

7. 10. 2019, minulý rok

Študenti Pedagogickej fakulty pod vedením doc. PaedDr. Jany Fančovičovej PhD. dňa 4. 10. 2019 participovali…čítať viac »

27. 9. 2019, minulý rok

Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov boli hlavnou témou vedeckej konferencie, ktorú 26. septembra 2019…čítať viac »

21. 9. 2019, minulý rok

Študuješ na pedagogickej fakulte? Či ťa to len ťahá učiteľským smerom? Tak naštartuj svoju pedagogickú…čítať viac »

16. 9. 2019, minulý rok

V nadväznosti na už prezentované výskumné výsledky z konca uplynulého roka bol začiatkom leta v prestížnom…čítať viac »

9. 9. 2019, minulý rok

Absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia za akademický rok 2018/2019, ktorí ukončili štúdium v…čítať viac »

2. 9. 2019, minulý rok

Každú stredu od 9:30 do 10:30 v kancelárii dekanky. Pre zamestnancov aj študentov fakulty.čítať viac »

27. 8. 2019, minulý rok

  Potvrdenia si prineste vypísané – vzory sú zverejnené v sekcii Študent » Dokumenty.   Bc. štúdium Mgr…čítať viac »

26. 8. 2019, minulý rok

  Potvrdenie o návšteve školy – treba vytlačiť tlačivo dostupné na webovej stránke fakulty a vypísané…čítať viac »

23. 8. 2019, minulý rok, aktualizované: 24. 8. 2019, minulý rok

  Platí pre študentov denného štúdia.   Prednášky pre 1. ročník predškolskej a elementárnej pedagogiky…čítať viac »

12. 8. 2019, minulý rok

Milí študenti, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v týchto dňoch spúšťa už 3. etapu výskumu…čítať viac »

11. 7. 2019, minulý rok, Trnava

Pre akademický rok 2019/2020 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant…čítať viac »

10. 7. 2019, minulý rok

  Školská pedagogika Dátum: 19. 8. 2019 Miesto: zasadačka SAV – Ústav výskumnej a sociálnej…čítať viac »

3. 6. 2019, minulý rok

Študijný odbor: odborová didaktika Študijný program: teória biologického vzdelávania …čítať viac »

31. 5. 2019, minulý rok

Dovoľujeme si upozorniť uchádzačov o doktorandské štúdium, že sa blíži konečný termín podania prihlášok…čítať viac »

29. 5. 2019, minulý rok

  Akademický senát Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave vyjadruje nesúhlas s novelou zákona…čítať viac »

29. 5. 2019, minulý rok

o priebehu a výsledku volieb kandidáta na dekana Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzityčítať viac »

14. 5. 2019, minulý rok

Na základe rozhodnutia vedenia fakulty sa slávnostné promócie budú konať dňa 25. 6. 2019 v aule Materiálovotechnologickej…čítať viac »

10. 5. 2019, minulý rok

Bratislava, Trnava, 30. apríla 2019: Prvý národný workshop projektu MEASURES, organizovaný Pedagogickou…čítať viac »

6. 5. 2019, minulý rok

Vyššie ročníky si žiadosti podávajú do 15. 5. 2019. Pozor, zmena! Žiadosť o ubytovanie sa podáva prostredníctvom…čítať viac »

3. 5. 2019, minulý rok

Viedeň, 18. apríla 2019. Populácie jeseterov v Dunaji sa dočkali podpory s pomocou dvoch podujatí prebiehajúcich…čítať viac »

29. 4. 2019, minulý rok

Vo vydaní týždenníka Život č. 12/2019 sa v reportáži o meste Leopoldov reportér rozprával s naším pracovníkom…čítať viac »

16. 4. 2019, minulý rok

Volebná komisia pre voľbu kandidáta na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave podľa článku 9 ods…čítať viac »

29. 3. 2019, minulý rok

Študijný program: anglický jazyk a literatúra Študijný odbor: učiteľstvo akademických…čítať viac »

25. 3. 2019, minulý rok

Výskum vesmíru, budúcnosť spoločnosti, svet bez peňazí, umelá inteligencia boli hlavnými témami na 4…čítať viac »

25. 3. 2019, minulý rok

Kliknite na zobrazenie tabuľky…čítať viac »

20. 3. 2019, minulý rok

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) otvára možnosť absolvovania stáže v Bruseli…čítať viac »

25. 2. 2019, minulý rok

Vážení študenti, v súlade s vyhláškou rektora TU č. 3/2004  sa prolongačná známka na aktualizáciu preukazu…čítať viac »

17. 2. 2019, minulý rok

Pri príležitosti 50. výročia samostatného slovenského väzenstva prijal 14. februára 2019 doc. PhDr. Juraja…čítať viac »

14. 2. 2019, minulý rok

Oslovili nás z medzinárodnej náborovej spoločnosti Training Experience (TX) so sídlom vo Valencii v Španielsku…čítať viac »

11. 2. 2019, minulý rok

Pre akademický rok 2018/2019 a 2019/2020 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie…čítať viac »

11. 2. 2019, minulý rok

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+ stáž…čítať viac »

1. 2. 2019, minulý rok

Katedra anglického jazyka a literatúry PdF TU otvára v akademickom roku 2019/2020 kurz kontinuálneho…čítať viac »

23. 1. 2019, minulý rok

  Vedenie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a členovia jej akademického senátu plne…čítať viac »

11. 1. 2019, minulý rok

Pre akademický rok 2018/2019 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant…čítať viac »

10. 1. 2019, minulý rok

V závere minulého roka bol v časopise The Journal of Organic Chemistry (IF 4,805) uverejnený článok slovenského…čítať viac »

6. 6. 2018, predminulý rok

… v mene Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a v mene dekana Pedagogickej…čítať viac »

20. 7. 2017, pred tromi rokmi

Disciplinárna komisia fakulty dostala v priebehu skúškového obdobia na konci letného semestra 2017 tri…čítať viac »

30. 5. 2017, pred tromi rokmi

Aktuálne témy, o ktorých sa momentálne diskutuje na rôznych úrovniach, hoci v praxi ich riešenie často…čítať viac »

12. 5. 2017, pred tromi rokmi

Aktuálne témy z oblasti školstva na Slovensku. Trendy vo vzdelávaní zo zahraničia. Bohatý odborný program…čítať viac »

10. 11. 2016, pred štyrmi rokmi

Dekan fakulty poskytol rozsiahly rozhovor časopisu Rodina a škola.čítať viac »