Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Aktuality

RSS kanál fakulty otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

5. 11. 2018, minulý týždeň

V zmysle Zásad volieb do AS PdF TU vyhlasujem voľby do AS PdF TU, ktorého funkčné obdobie sa končí dňom…čítať viac »

29. 10. 2018, predminulý týždeň

Nezávislá dobrovoľnícka organizácia Okénko, ktorá sídli v Londýne a prevádzkuje českú a slovenskú školu…čítať viac »

28. 10. 2018, minulý mesiac

Zámerom konferencie je vytvorenie priestoru na akademickú diskusiu orientovanú na význam vzťahu – relacionality…čítať viac »

24. 10. 2018, minulý mesiac

Amnesty International is a global movement of more than 3 million supporters, members and activists in…čítať viac »

11. 10. 2018, minulý mesiac

Podľa § 15 v spojení s § 16 ods. 3 Zásad volieb do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave…čítať viac »

11. 10. 2018, minulý mesiac

Volebná komisia konštatuje, že vo volebných zoznamoch je zapísaných 1 799 oprávnených voličov.čítať viac »

10. 10. 2018, minulý mesiac

Študenti učiteľstva biológie Trnavskej univerzity Pedagogickej fakulty pod vedením doc. PaedDr. Jany…čítať viac »

10. 10. 2018, minulý mesiac

V utorok 25. septembra 2018 sa Európskeho dňa jazykov na Trojičnom námestí v Trnave spolu s ostatnými…čítať viac »

8. 10. 2018, minulý mesiac

Pre akademický rok 2018/2019 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant…čítať viac »

8. 10. 2018, minulý mesiac

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+…čítať viac »

8. 10. 2018, minulý mesiac

Pre akademický rok 2018/2019 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený…čítať viac »

5. 10. 2018, minulý mesiac

Študentky v odbore učiteľstva etickej výchovy, Bc. Eva Schneiderková a Bc. Tatiana Beňušová, boli ocenené…čítať viac »

1. 10. 2018, minulý mesiac

Viedeň, Trnava, 1. októbra 2018. Desať krajín pozdĺž Dunaja (Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko,…čítať viac »

21. 8. 2015, pred tromi rokmi, aktualizované: 27. 9. 2018, predminulý mesiac

Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium Sociálne štipendiá študijná…čítať viac »

26. 9. 2018, predminulý mesiac

Absolvujte svoju študentskú alebo absolventskú Erasmus+ stáž v Slovak School Manchester! Organizátori…čítať viac »

19. 9. 2018, predminulý mesiac

Vážení študenti, dovoľujeme si Vám ponúknuť spoluprácu so Štátnym pedagogickým ústavom  (ďalej ŠPÚ) vo…čítať viac »

17. 9. 2018, predminulý mesiac

17. 9. 2018, predminulý mesiac

Pracovníci Pedagogickej fakulty TU sa pod vedením Mgr. Ladislava Pekárika zapojili do prestížneho medzinárodného…čítať viac »

3. 9. 2018, predminulý mesiac

Od 1. 9. 2018 je v platnosti Vyhláška rektora TU v Trnave č. 12/2017 o výške školného a poplatkov spojených…čítať viac »

28. 8. 2018, tento rok

Potvrdenie o návšteve školy – treba vytlačiť z webovej stránky PdF a vypísané priniesť na potvrdenie…čítať viac »

28. 8. 2018, tento rok

Potvrdenie o návšteve školy – treba vytlačiť z webovej stránky PdF a vypísané priniesť na potvrdenie…čítať viac »

28. 8. 2018, tento rok

Vážení uchádzači, o bakalárske a magisterské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 20…čítať viac »

28. 8. 2018, tento rok

Dňa 3. 9. 2018 sa bude konať o 9:00 hod. v aule PdF zápis do 1. ročníka magisterského štúdia v dennej…čítať viac »

28. 8. 2018, tento rok

Bakalárske štúdium – externá forma – Mgr. Šantavá. Magisterské štúdium – externá forma – Mgr. Krajčovičová…čítať viac »

9. 8. 2018, tento rok

18. 7. 2018, tento rok

Na základe rozhodnutia vedenia PdF a prijímacej komisie boli vydané rozhodnutia o prijatí  alebo neprijatí…čítať viac »

13. 7. 2018, tento rok, aktualizované: 16. 7. 2018, tento rok

Na základe rozhodnutia vedenia PdF a prijímacej komisie boli vydané rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí…čítať viac »

25. 6. 2018, tento rok, aktualizované: 26. 6. 2018, tento rok

Na základe rozhodnutia vedenia PdF a prijímacej komisie boli vydané rozhodnutia o prijatí  alebo neprijatí…čítať viac »

6. 6. 2018, tento rok

… v mene Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a v mene dekana Pedagogickej…čítať viac »

29. 5. 2018, tento rok

Místo stáže Stonožka/Czech & Slovak School Bristol, Bristol, Velká Británie Informace o organizaci Stonožka…čítať viac »

Akademický rok 2017/2018 Počet prihlásených študentov: 5 Počet nominovaných študentov: …čítať viac »

19. 4. 2018, tento rok

  Vedenie fakulty ďakuje všetkým, ktorí do ankety prispeli za to, že prejavili záujem o kvalitu podmienok…čítať viac »

12. 4. 2018, tento rok, aktualizované: 13. 4. 2018, tento rok

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+…čítať viac »

11. 4. 2018, tento rok

Kliknite na zobrazenie tabuľky…čítať viac »

10. 4. 2018, tento rok

Buddy študenti sa starajú o prichádzajúcich Erasmus študentov. Starostlivosť spočíva v prvých dňoch v…čítať viac »

10. 4. 2018, tento rok

Časopis Journal of Hazardous Materials (s tzv. impakt faktorom 6,065) je zaradený v Q1 v troch sekciách…čítať viac »

8. 3. 2018, tento rok, aktualizované: 9. 3. 2018, tento rok

Poslaním vedcov a učiteľov je okrem iného aj kreovať lepšiu a slušnú spoločnosť. V súvislosti s tragickým…čítať viac »

28. 2. 2018, tento rok

Radi by sme Vás informovali o ponuke Vyšehradských štipendií (Visegrad Scholarship Program – VSP) pre…čítať viac »

14. 2. 2018, tento rok

Dovoľujeme si Vás touto cestou upozorniť, že na našej fakulte vznikol nový vedecko-odborný časopis Scientia…čítať viac »

22. 1. 2018, tento rok

12. 1. 2018, tento rok, Trnava

Absolvuj stáž v zahraničí a získaj nenahraditeľné skúsenosti!  výzva na mobility pre študentov pre akademický…čítať viac »

12. 1. 2018, tento rok, Trnava

Výzva na predkladanie žiadostí na učiteľskú mobilitu programu Erasmus+ na akademický rok 2017/2018  …čítať viac »

8. 12. 2017, minulý rok

Prípravné stáže na úspešné štúdium vo francúzštine   Odchádzate študovať do frankofónnej krajiny?  Budete…čítať viac »

30. 11. 2017, minulý rok

Dávame do pozornosti slovenským študentom a absolventom univerzít pedagogického odboru slovenského jazyka…čítať viac »

28. 1. 2018, tento rok

6. novembra 2017 o 11. hodine sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v aule pedagogickej fakulty…čítať viac »

27. 11. 2017, minulý rok

Dňa 21. 11. 2017 privítala Pedagogická fakulta TU hostí z Indiana University (USA) a veľvyslanectva USA…čítať viac »

20. 11. 2017, minulý rok, aktualizované: 21. 11. 2017, minulý rok

Absolvuj štúdium v zahraničí!  výzva na mobility pre študentov na akademický rok 2018/2019 Pedagogická…čítať viac »

15. 11. 2017, minulý rok, aktualizované: 16. 11. 2017, minulý rok

Pre akademický rok 2017/2018 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant…čítať viac »

4. 10. 2017, minulý rok

Vedeckovýskumné výsledky Katedry biológie v posledných mesiacoch výrazne posilnili aj najnovšie publikácie…čítať viac »

29. 9. 2017, minulý rok

Na akademický rok 2017/2018 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant…čítať viac »

20. 9. 2017, minulý rok

V zmysle Zásad volieb do AS TU a AS PdF TU vyhlasujem doplňujúce voľby do študentskej časti oboch akademických…čítať viac »

12. 9. 2017, minulý rok

V júlovom čísle Animal Behaviour (IF 2,9), jedného z najprestížnejších zoologických a behaviorálnych…čítať viac »

8. 9. 2017, minulý rok

Dňa 21. 9. 2017 (štvrtok) sa v aule Pedagogickej fakulty, Priemyselná 4, budú konať imatrikulácie študentov…čítať viac »

20. 7. 2017, minulý rok

Disciplinárna komisia fakulty dostala v priebehu skúškového obdobia na konci letného semestra 2017 tri…čítať viac »

30. 5. 2017, minulý rok

Aktuálne témy, o ktorých sa momentálne diskutuje na rôznych úrovniach, hoci v praxi ich riešenie často…čítať viac »

22. 5. 2017, minulý rok

Zoznam študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie v akademickom roku 2017/2018 – 1. kolo. Komisia pre…čítať viac »

18. 5. 2017, minulý rok

Vernisáž: 18. mája 2017 o 17.00 hod. Trvanie výstavy: do 25. júna 2017 Miesto: Stredoslovenská galéria…čítať viac »

12. 5. 2017, minulý rok

Aktuálne témy z oblasti školstva na Slovensku. Trendy vo vzdelávaní zo zahraničia. Bohatý odborný program…čítať viac »

28. 4. 2017, minulý rok

(Viac informácií nájdete na grafike plagátu v článku…)čítať viac »

21. 4. 2017, minulý rok

Študenti si vyberajú povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, aj opakované predmety za ZS na celý…čítať viac »

11. 4. 2017, minulý rok

Študenti dennej formy štúdia, ktorí budú v akademickom roku 2017/2018 študovať v 2. a 3. ročníku Bc.…čítať viac »

21. 2. 2017, minulý rok

Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity a Univerzitná knižnica…čítať viac »

28. 11. 2016, predminulý rok

Absolvuj štúdium v zahraničí! výzva na mobility pre študentov pre akademický rok 2017/2018 Pedagogická…čítať viac »

16. 11. 2016, predminulý rok

Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové vydanie publikácie: Inkluzivní pedagogika: zásadne aktualizovaná…čítať viac »

10. 11. 2016, predminulý rok

Dekan fakulty poskytol rozsiahly rozhovor časopisu Rodina a škola.čítať viac »

14. 9. 2016, predminulý rok

Štátny pedagogický ústav ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu…čítať viac »