Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Aktuality

RSS kanál fakulty otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

19. 11. 2019, predvčerom

Vážení študenti externého štúdia UPV a PP, v prípade, že odovzdávate diplomové práce v tomto semestri…čítať viac »

19. 11. 2019, predvčerom

V zmysle dotačnej zmluvy má PdF TU v Trnave k dispozícii finančné prostriedky na rozdelenie štipendií…čítať viac »

18. 11. 2019, tento týždeň

Dňa 14. novembra 2019 sa v rámci vedeckého seminára venovaného prof. Giuseppe Marimu na Universita Cattolica…čítať viac »

17. 11. 2019, minulý týždeň

EnetCollect is a large international network funded as a COST Action (CA16105) currently involving more…čítať viac »

14. 11. 2019, minulý týždeň

November 89 je významným politickým medzníkom našich novodobých dejín, ktorý zásadne ovplyvnil aj postavenie…čítať viac »

11. 11. 2019, minulý týždeň

Na základe § 107 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v zmysle Zásad volieb AS TU pre…čítať viac »

11. 11. 2019, minulý týždeň

Vyzývame študentov na podanie prihlášok na termín štátnych skúšok z predmetu teoretické základy výchovy…čítať viac »

11. 11. 2019, minulý týždeň

Milí študenti končiacich ročníkov externej formy Mgr. štúdia, oznamujeme Vám, že v akademickom roku …čítať viac »

7. 11. 2019, predminulý týždeň, aktualizované: 8. 11. 2019, predminulý týždeň

Absolvuj stáž v zahraničí a získaj nenahraditeľné skúsenosti! Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje…čítať viac »

7. 11. 2019, predminulý týždeň, aktualizované: 8. 11. 2019, predminulý týždeň

Mobilita pracovníka sa uskutočňuje na základe vopred dohodnutého programu výučby alebo školenia. Pracovníci…čítať viac »

8. 11. 2019, predminulý týždeň

  Dňa 6. 11. 2019 študenti katedry chémie Bc. Vladimír Turčan a Bc. Eva Klára Krajčíková úspešne reprezentovali…čítať viac »

7. 11. 2019, predminulý týždeň

Dňa 6. novembra 2019 sa na Katedre chémie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v rámci Týždňa vedy…čítať viac »

4. 11. 2019, predminulý týždeň, aktualizované: 7. 11. 2019, predminulý týždeň

Por. číslo Organizátor podujatia Názov podujatia Typ podujatia Dátum a miesto konania …čítať viac »

24. 10. 2019, minulý mesiac

V termíne od 25. 9. do 27. 9. sa v Bojniciach uskutočnili Terénne cvičenia zo živej a neživej prírody…čítať viac »

23. 10. 2019, minulý mesiac

Vedenie PdF TU v Trnave rozhodlo o priznaní motivačného odborového štipendia pre vybrané študijné programy…čítať viac »

22. 10. 2019, minulý mesiac

Významná monografia Education and “Pädagogik” – Philosophical and Historical Reflections (Central, Southern…čítať viac »

16. 10. 2019, minulý mesiac

Absolventi Bc. a Mgr. štúdia za AR 2018/2019, ktorí absolvovali štátne skúšky v auguste 2019, si môžu…čítať viac »

8. 10. 2019, minulý mesiac

v akademickom roku 2019/2020 Vážení študenti, aj v tomto akademickom roku máte možnosť zapojiť sa do…čítať viac »

7. 10. 2019, minulý mesiac

Študenti Pedagogickej fakulty pod vedením doc. PaedDr. Jany Fančovičovej PhD. dňa 4. 10. 2019 participovali…čítať viac »

27. 9. 2019, predminulý mesiac

Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov boli hlavnou témou vedeckej konferencie, ktorú 26. septembra 2019…čítať viac »

21. 9. 2019, predminulý mesiac

Študuješ na pedagogickej fakulte? Či ťa to len ťahá učiteľským smerom? Tak naštartuj svoju pedagogickú…čítať viac »

20. 9. 2019, predminulý mesiac

Mesto Hlohovec ponúka stážový program na Mestskom úrade v Hlohovci pre študentov vysokých škôl, ktorí…čítať viac »

16. 9. 2019, predminulý mesiac

V nadväznosti na už prezentované výskumné výsledky z konca uplynulého roka bol začiatkom leta v prestížnom…čítať viac »

9. 9. 2019, predminulý mesiac

Absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia za akademický rok 2018/2019, ktorí ukončili štúdium v…čítať viac »

2. 9. 2019, predminulý mesiac

Každú stredu od 9:30 do 10:30 v kancelárii dekanky. Pre zamestnancov aj študentov fakulty.čítať viac »

27. 8. 2019, tento rok

  Potvrdenia si prineste vypísané – vzory sú zverejnené v sekcii Študent » Dokumenty.   Bc. štúdium Mgr…čítať viac »

26. 8. 2019, tento rok

  Potvrdenie o návšteve školy – treba vytlačiť tlačivo dostupné na webovej stránke fakulty a vypísané…čítať viac »

23. 8. 2019, tento rok, aktualizované: 24. 8. 2019, tento rok

  Platí pre študentov denného štúdia.   Prednášky pre 1. ročník predškolskej a elementárnej pedagogiky…čítať viac »

12. 8. 2019, tento rok

Milí študenti, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v týchto dňoch spúšťa už 3. etapu výskumu…čítať viac »

11. 7. 2019, tento rok, Trnava

Pre akademický rok 2019/2020 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant…čítať viac »

10. 7. 2019, tento rok

  Školská pedagogika Dátum: 19. 8. 2019 Miesto: zasadačka SAV – Ústav výskumnej a sociálnej…čítať viac »

3. 6. 2019, tento rok

Študijný odbor: odborová didaktika Študijný program: teória biologického vzdelávania …čítať viac »

31. 5. 2019, tento rok

Dovoľujeme si upozorniť uchádzačov o doktorandské štúdium, že sa blíži konečný termín podania prihlášok…čítať viac »

29. 5. 2019, tento rok

  Akademický senát Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave vyjadruje nesúhlas s novelou zákona…čítať viac »

29. 5. 2019, tento rok

o priebehu a výsledku volieb kandidáta na dekana Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzityčítať viac »

14. 5. 2019, tento rok

Na základe rozhodnutia vedenia fakulty sa slávnostné promócie budú konať dňa 25. 6. 2019 v aule Materiálovotechnologickej…čítať viac »

10. 5. 2019, tento rok

Bratislava, Trnava, 30. apríla 2019: Prvý národný workshop projektu MEASURES, organizovaný Pedagogickou…čítať viac »

6. 5. 2019, tento rok

Vyššie ročníky si žiadosti podávajú do 15. 5. 2019. Pozor, zmena! Žiadosť o ubytovanie sa podáva prostredníctvom…čítať viac »

3. 5. 2019, tento rok

Viedeň, 18. apríla 2019. Populácie jeseterov v Dunaji sa dočkali podpory s pomocou dvoch podujatí prebiehajúcich…čítať viac »

29. 4. 2019, tento rok

Vo vydaní týždenníka Život č. 12/2019 sa v reportáži o meste Leopoldov reportér rozprával s naším pracovníkom…čítať viac »

16. 4. 2019, tento rok

Volebná komisia pre voľbu kandidáta na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave podľa článku 9 ods…čítať viac »

29. 3. 2019, tento rok

Študijný program: anglický jazyk a literatúra Študijný odbor: učiteľstvo akademických…čítať viac »

25. 3. 2019, tento rok

Výskum vesmíru, budúcnosť spoločnosti, svet bez peňazí, umelá inteligencia boli hlavnými témami na 4…čítať viac »

25. 3. 2019, tento rok

Kliknite na zobrazenie tabuľky…čítať viac »

20. 3. 2019, tento rok

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) otvára možnosť absolvovania stáže v Bruseli…čítať viac »

25. 2. 2019, tento rok

Vážení študenti, v súlade s vyhláškou rektora TU č. 3/2004  sa prolongačná známka na aktualizáciu preukazu…čítať viac »

17. 2. 2019, tento rok

Pri príležitosti 50. výročia samostatného slovenského väzenstva prijal 14. februára 2019 doc. PhDr. Juraja…čítať viac »

14. 2. 2019, tento rok

Oslovili nás z medzinárodnej náborovej spoločnosti Training Experience (TX) so sídlom vo Valencii v Španielsku…čítať viac »

11. 2. 2019, tento rok

Pre akademický rok 2018/2019 a 2019/2020 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie…čítať viac »

11. 2. 2019, tento rok

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+ stáž…čítať viac »

1. 2. 2019, tento rok

Katedra anglického jazyka a literatúry PdF TU otvára v akademickom roku 2019/2020 kurz kontinuálneho…čítať viac »

23. 1. 2019, tento rok

  Vedenie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a členovia jej akademického senátu plne…čítať viac »

11. 1. 2019, tento rok

Pre akademický rok 2018/2019 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant…čítať viac »

10. 1. 2019, tento rok

V závere minulého roka bol v časopise The Journal of Organic Chemistry (IF 4,805) uverejnený článok slovenského…čítať viac »

6. 6. 2018, minulý rok

… v mene Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a v mene dekana Pedagogickej…čítať viac »

20. 7. 2017, predminulý rok

Disciplinárna komisia fakulty dostala v priebehu skúškového obdobia na konci letného semestra 2017 tri…čítať viac »

30. 5. 2017, predminulý rok

Aktuálne témy, o ktorých sa momentálne diskutuje na rôznych úrovniach, hoci v praxi ich riešenie často…čítať viac »

12. 5. 2017, predminulý rok

Aktuálne témy z oblasti školstva na Slovensku. Trendy vo vzdelávaní zo zahraničia. Bohatý odborný program…čítať viac »

10. 11. 2016, pred tromi rokmi

Dekan fakulty poskytol rozsiahly rozhovor časopisu Rodina a škola.čítať viac »