Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Aktuality

RSS kanál fakulty otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

20. 8. 2019, včera

Dňa 5. augusta 2019 sa študentky chémie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity zúčastnili prázdninového…čítať viac »

12. 8. 2019, minulý týždeň

Milí študenti, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v týchto dňoch spúšťa už 3. etapu výskumu…čítať viac »

11. 7. 2019, minulý mesiac, Trnava

Pre akademický rok 2019/2020 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant…čítať viac »

10. 7. 2019, minulý mesiac

  Školská pedagogika Dátum: 19. 8. 2019 Miesto: zasadačka SAV – Ústav výskumnej a sociálnej…čítať viac »

4. 7. 2019, minulý mesiac

Využite teraz akciové ceny na letenky Ryanairu a poďte s nami do Dublinu!čítať viac »

26. 6. 2019, predminulý mesiac

Podľa § 16 Vyhlášky 445/2009  môže pedagogický zamestnanec požiadať o vykonanie atestácie v termíne do…čítať viac »

26. 6. 2019, predminulý mesiac

V dňoch 20. a 21. júna 2019 sa na pôde Trnavskej univerzity v Trnave konal 32. ročník medzinárodnej vedeckej…čítať viac »

24. 6. 2019, predminulý mesiac

Priemyselná ul. 4 v Trnave dátum miestnosť zápis forma štúdia študijný program referent…čítať viac »

12. 6. 2019, predminulý mesiac

Vedenie Pedagogickej fakulty dnes rozhodlo o zmene bakalárskych promócií. Termín 9. 7. 2019 je zrušený…čítať viac »

4. 6. 2019, predminulý mesiac, aktualizované: 12. 6. 2019, predminulý mesiac

Oznamujeme absolventom bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2018/2019, ktorí ukončili štúdium v júni…čítať viac »

3. 6. 2019, predminulý mesiac

Študijný odbor: odborová didaktika Študijný program: teória biologického vzdelávania …čítať viac »

31. 5. 2019, tento rok

Dovoľujeme si upozorniť uchádzačov o doktorandské štúdium, že sa blíži konečný termín podania prihlášok…čítať viac »

29. 5. 2019, tento rok

  Akademický senát Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave vyjadruje nesúhlas s novelou zákona…čítať viac »

29. 5. 2019, tento rok

o priebehu a výsledku volieb kandidáta na dekana Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzityčítať viac »

14. 5. 2019, tento rok

Na základe rozhodnutia vedenia fakulty sa slávnostné promócie budú konať dňa 25. 6. 2019 v aule Materiálovotechnologickej…čítať viac »

10. 5. 2019, tento rok

Bratislava, Trnava, 30. apríla 2019: Prvý národný workshop projektu MEASURES, organizovaný Pedagogickou…čítať viac »

6. 5. 2019, tento rok

Vyššie ročníky si žiadosti podávajú do 15. 5. 2019. Pozor, zmena! Žiadosť o ubytovanie sa podáva prostredníctvom…čítať viac »

3. 5. 2019, tento rok

Viedeň, 18. apríla 2019. Populácie jeseterov v Dunaji sa dočkali podpory s pomocou dvoch podujatí prebiehajúcich…čítať viac »

29. 4. 2019, tento rok

Vo vydaní týždenníka Život č. 12/2019 sa v reportáži o meste Leopoldov reportér rozprával s naším pracovníkom…čítať viac »

16. 4. 2019, tento rok

Volebná komisia pre voľbu kandidáta na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave podľa článku 9 ods…čítať viac »

Informácie sa dotýkajú bakalárskych, magisterských študijných programov.čítať viac »

29. 3. 2019, tento rok

Študijný program: anglický jazyk a literatúra Študijný odbor: učiteľstvo akademických…čítať viac »

25. 3. 2019, tento rok

Výskum vesmíru, budúcnosť spoločnosti, svet bez peňazí, umelá inteligencia boli hlavnými témami na 4…čítať viac »

25. 3. 2019, tento rok

Kliknite na zobrazenie tabuľky…čítať viac »

20. 3. 2019, tento rok

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) otvára možnosť absolvovania stáže v Bruseli…čítať viac »

25. 2. 2019, tento rok

Vážení študenti, v súlade s Vyhláškou rektora TU č. 3/2004  sa prolongačná známka na aktualizáciu preukazu…čítať viac »

17. 2. 2019, tento rok

Pri príležitosti 50. výročia samostatného slovenského väzenstva prijal 14. februára 2019 doc. PhDr. Juraja…čítať viac »

14. 2. 2019, tento rok

Oslovili nás z medzinárodnej náborovej spoločnosti Training Experience (TX) so sídlom vo Valencii v Španielsku…čítať viac »

11. 2. 2019, tento rok

Pre akademický rok 2018/2019 a 2019/2020 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie…čítať viac »

11. 2. 2019, tento rok

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+ stáž…čítať viac »

1. 2. 2019, tento rok

Katedra anglického jazyka a literatúry PdF TU otvára v akademickom roku 2019/2020 kurz kontinuálneho…čítať viac »

23. 1. 2019, tento rok

  Vedenie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a členovia jej akademického senátu plne…čítať viac »

11. 1. 2019, tento rok

Pre akademický rok 2018/2019 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant…čítať viac »

10. 1. 2019, tento rok

V závere minulého roka bol v časopise The Journal of Organic Chemistry (IF 4.805) uverejnený článok slovenského…čítať viac »

13. 12. 2018, minulý rok

Podľa § 14 Zásad volieb do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave oznamujem…čítať viac »

13. 12. 2018, minulý rok

Volebná komisia konštatuje, že vo volebných zoznamoch je zapísaných 90 oprávnených voličov za zamestnaneckú…čítať viac »

3. 12. 2018, minulý rok

Dekan Pedagogickej fakulty René Bílik oceňuje prístup študentiek Petry Bojkovskej a Laury Rentkovej …čítať viac »

3. 12. 2018, minulý rok

Na základe pozvania vedúceho editora botanického časopisu Flora, ktorý vychádza nepretržite od roku …čítať viac »

20. 11. 2018, minulý rok

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+…čítať viac »

20. 11. 2018, minulý rok

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+…čítať viac »

16. 11. 2018, minulý rok

V pondelok 5. novembra 2018 poctil návštevou Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave Mgr. Daniel…čítať viac »

Informácie sa dotýkajú bakalárskych, magisterských i doktorandských študijných programov.čítať viac »

29. 10. 2018, minulý rok

Nezávislá dobrovoľnícka organizácia Okénko, ktorá sídli v Londýne a prevádzkuje českú a slovenskú školu…čítať viac »

24. 10. 2018, minulý rok

Amnesty International is a global movement of more than 3 million supporters, members and activists in…čítať viac »

8. 10. 2018, minulý rok

Pre akademický rok 2018/2019 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant…čítať viac »

8. 10. 2018, minulý rok

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+…čítať viac »

8. 10. 2018, minulý rok

Pre akademický rok 2018/2019 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený…čítať viac »

5. 10. 2018, minulý rok

Študentky v odbore učiteľstva etickej výchovy, Bc. Eva Schneiderková a Bc. Tatiana Beňušová, boli ocenené…čítať viac »

1. 10. 2018, minulý rok

Viedeň, Trnava, 1. októbra 2018. Desať krajín pozdĺž Dunaja (Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko,…čítať viac »

26. 9. 2018, minulý rok

Absolvujte svoju študentskú alebo absolventskú Erasmus+ stáž v Slovak School Manchester! Organizátori…čítať viac »

19. 9. 2018, minulý rok

Vážení študenti, dovoľujeme si Vám ponúknuť spoluprácu so Štátnym pedagogickým ústavom  (ďalej ŠPÚ) vo…čítať viac »

28. 8. 2018, minulý rok

Potvrdenie o návšteve školy – treba vytlačiť z webovej stránky PdF a vypísané priniesť na potvrdenie…čítať viac »

28. 8. 2018, minulý rok

Potvrdenie o návšteve školy – treba vytlačiť z webovej stránky PdF a vypísané priniesť na potvrdenie…čítať viac »

28. 8. 2018, minulý rok

Vážení uchádzači, o bakalárske a magisterské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 20…čítať viac »

28. 8. 2018, minulý rok

Dňa 3. 9. 2018 sa bude konať o 9:00 hod. v aule PdF zápis do 1. ročníka magisterského štúdia v dennej…čítať viac »

28. 8. 2018, minulý rok

Bakalárske štúdium – externá forma – Mgr. Šantavá. Magisterské štúdium – externá forma – Mgr. Krajčovičová…čítať viac »

9. 8. 2018, minulý rok

6. 6. 2018, minulý rok

… v mene Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a v mene dekana Pedagogickej…čítať viac »

29. 5. 2018, minulý rok

Místo stáže Stonožka/Czech & Slovak School Bristol, Bristol, Velká Británie Informace o organizaci Stonožka…čítať viac »

Akademický rok 2017/2018 Počet prihlásených študentov: 5 Počet nominovaných študentov: …čítať viac »

12. 4. 2018, minulý rok, aktualizované: 13. 4. 2018, minulý rok

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+…čítať viac »

11. 4. 2018, minulý rok

Kliknite na zobrazenie tabuľky…čítať viac »

10. 4. 2018, minulý rok

Buddy študenti sa starajú o prichádzajúcich Erasmus študentov. Starostlivosť spočíva v prvých dňoch v…čítať viac »

10. 4. 2018, minulý rok

Časopis Journal of Hazardous Materials (s tzv. impakt faktorom 6,065) je zaradený v Q1 v troch sekciách…čítať viac »

22. 1. 2018, minulý rok

12. 1. 2018, minulý rok, Trnava

Absolvuj stáž v zahraničí a získaj nenahraditeľné skúsenosti!  výzva na mobility pre študentov pre akademický…čítať viac »

12. 1. 2018, minulý rok, Trnava

Výzva na predkladanie žiadostí na učiteľskú mobilitu programu Erasmus+ na akademický rok 2017/2018  …čítať viac »

8. 12. 2017, predminulý rok

Prípravné stáže na úspešné štúdium vo francúzštine   Odchádzate študovať do frankofónnej krajiny?  Budete…čítať viac »

30. 11. 2017, predminulý rok

Dávame do pozornosti slovenským študentom a absolventom univerzít pedagogického odboru slovenského jazyka…čítať viac »

28. 1. 2018, minulý rok

6. novembra 2017 o 11. hodine sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v aule pedagogickej fakulty…čítať viac »

27. 11. 2017, predminulý rok

Dňa 21. 11. 2017 privítala Pedagogická fakulta TU hostí z Indiana University (USA) a veľvyslanectva USA…čítať viac »

20. 11. 2017, predminulý rok, aktualizované: 21. 11. 2017, predminulý rok

Absolvuj štúdium v zahraničí!  výzva na mobility pre študentov na akademický rok 2018/2019 Pedagogická…čítať viac »

15. 11. 2017, predminulý rok, aktualizované: 16. 11. 2017, predminulý rok

Pre akademický rok 2017/2018 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant…čítať viac »

4. 10. 2017, predminulý rok

Vedeckovýskumné výsledky Katedry biológie v posledných mesiacoch výrazne posilnili aj najnovšie publikácie…čítať viac »

29. 9. 2017, predminulý rok

Na akademický rok 2017/2018 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant…čítať viac »

20. 9. 2017, predminulý rok

V zmysle Zásad volieb do AS TU a AS PdF TU vyhlasujem doplňujúce voľby do študentskej časti oboch akademických…čítať viac »

12. 9. 2017, predminulý rok

V júlovom čísle Animal Behaviour (IF 2,9), jedného z najprestížnejších zoologických a behaviorálnych…čítať viac »