Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Aktuality

RSS kanál fakulty otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

18. 7. 2018, predvčerom

Na základe rozhodnutia vedenia PdF a prijímacej komisie boli vydané rozhodnutia o prijatí  alebo neprijatí…čítať viac »

17. 7. 2018, tento týždeň

Dátum 1P1 1S1 1S2 2P1 2S1 3P1 3S1 4P1 4S1 5P1 Ateliér 20. 8.   …čítať viac »

13. 7. 2018, minulý týždeň, aktualizované: 16. 7. 2018, tento týždeň

Na základe rozhodnutia vedenia PdF a prijímacej komisie boli vydané rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí…čítať viac »

10. 7. 2018, minulý týždeň

Zarmútení oznamujeme študentom, že vo veku 84 rokov zomrel 30. júna 2018 v Bratislave významný slovenský…čítať viac »

3. 7. 2018, predminulý týždeň

Dňa 30. 7. 2018 sa uskutoční zápis do 2. kola prijímacieho konania na bakalársky stupeň štúdia a dodatočný…čítať viac »

26. 6. 2018, minulý mesiac

Vedenie Pedagogickej fakulty TU v Trnave sa rozhodlo vypísať 2. kolo prijímacieho konania na doktorandské…čítať viac »

25. 6. 2018, minulý mesiac, aktualizované: 26. 6. 2018, minulý mesiac

Na základe rozhodnutia vedenia PdF a prijímacej komisie boli vydané rozhodnutia o prijatí  alebo neprijatí…čítať viac »

20. 6. 2018, minulý mesiac

Promócie sa budú konať v aule MtF STU, Paulínska ulica v Trnave. Dátum Nácvik Promócie Forma…čítať viac »

15. 6. 2018, minulý mesiac

V piatok 8. júna 2018 úspešne prebehol 6. ročník Česko--slovenskej študentskej vedeckej konferencie v…čítať viac »

6. 6. 2018, minulý mesiac

… v mene Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a v mene dekana Pedagogickej…čítať viac »

31. 5. 2018, predminulý mesiac

o termíne konania obhajoby doktorandskej dizertačnej práce  na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity…čítať viac »

29. 5. 2018, predminulý mesiac

Místo stáže Stonožka/Czech & Slovak School Bristol, Bristol, Velká Británie Informace o organizaci Stonožka…čítať viac »

28. 5. 2018, predminulý mesiac

Na zápis: do 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia, do 2. ročníka magisterského štúdia, do 2. až 5. ročníka…čítať viac »

28. 5. 2018, predminulý mesiac

Prihlášku na opravné štátne skúšky sú študenti povinní poslať poštou alebo odovzdať na študijnom oddelení…čítať viac »

28. 5. 2018, predminulý mesiac

Študenti 3. ročníka denného bakalárskeho štúdia v AR 2018/2019 študijných odborov učiteľstvo akademických…čítať viac »

28. 5. 2018, predminulý mesiac

Absolventi magisterského štúdia za akademický rok 2017/2018, ktorí ukončili štúdium v mesiacoch máj/jún…čítať viac »

28. 5. 2018, predminulý mesiac

Absolventi bakalárskeho štúdia za akademický rok 2017/2018, ktorí ukončili štúdium v júni 2018 – na základe…čítať viac »

14. 5. 2018, predminulý mesiac

Študenti magisterského stupňa – 2. rok štúdia a bakalárskeho stupňa – 3. rok štúdia, ktorí absolvujú…čítať viac »

Akademický rok 2017/2018 Počet prihlásených študentov: 5 Počet nominovaných študentov: …čítať viac »

24. 4. 2018, tento rok, aktualizované: 25. 4. 2018, tento rok

V sekcii Vnutorný systém kvality » Študenti a absolventi – kvalita výučby sme zverejnili: Výsledky hodnotenia…čítať viac »

19. 4. 2018, tento rok

  Vedenie fakulty ďakuje všetkým, ktorí do ankety prispeli za to, že prejavili záujem o kvalitu podmienok…čítať viac »

Informácie sa dotýkajú bakalárskych, magisterských študijných programov.čítať viac »

12. 4. 2018, tento rok, aktualizované: 13. 4. 2018, tento rok

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+…čítať viac »

11. 4. 2018, tento rok

Kliknite na zobrazenie tabuľky…čítať viac »

10. 4. 2018, tento rok

Buddy študenti sa starajú o prichádzajúcich Erasmus študentov. Starostlivosť spočíva v prvých dňoch v…čítať viac »

10. 4. 2018, tento rok

Časopis Journal of Hazardous Materials (s tzv. impakt faktorom 6,065) je zaradený v Q1 v troch sekciách…čítať viac »

8. 3. 2018, tento rok, aktualizované: 9. 3. 2018, tento rok

Poslaním vedcov a učiteľov je okrem iného aj kreovať lepšiu a slušnú spoločnosť. V súvislosti s tragickým…čítať viac »

28. 2. 2018, tento rok

Radi by sme Vás informovali o ponuke Vyšehradských štipendií (Visegrad Scholarship Program – VSP) pre…čítať viac »

21. 2. 2018, tento rok

Priebežná pedagogická prax ku kurzom LS 2017//2018…čítať viac »

14. 2. 2018, tento rok

Dovoľujeme si Vás touto cestou upozorniť, že na našej fakulte vznikol nový vedecko-odborný časopis Scientia…čítať viac »

22. 1. 2018, tento rok

12. 1. 2018, tento rok, Trnava

Absolvuj stáž v zahraničí a získaj nenahraditeľné skúsenosti!  výzva na mobility pre študentov pre akademický…čítať viac »

12. 1. 2018, tento rok, Trnava

Výzva na predkladanie žiadostí na učiteľskú mobilitu programu Erasmus+ na akademický rok 2017/2018  …čítať viac »

8. 12. 2017, minulý rok

Prípravné stáže na úspešné štúdium vo francúzštine   Odchádzate študovať do frankofónnej krajiny?  Budete…čítať viac »

30. 11. 2017, minulý rok

Dávame do pozornosti slovenským študentom a absolventom univerzít pedagogického odboru slovenského jazyka…čítať viac »

29. 11. 2017, minulý rok

We are pleased to announce the official launch of the admissions process for our summer 2018 programs…čítať viac »

28. 1. 2018, tento rok

6. novembra 2017 o 11. hodine sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v aule pedagogickej fakulty…čítať viac »

27. 11. 2017, minulý rok

Dňa 21. 11. 2017 privítala Pedagogická fakulta TU hostí z Indiana University (USA) a veľvyslanectva USA…čítať viac »

20. 11. 2017, minulý rok, aktualizované: 21. 11. 2017, minulý rok

Absolvuj štúdium v zahraničí!  výzva na mobility pre študentov na akademický rok 2018/2019 Pedagogická…čítať viac »

15. 11. 2017, minulý rok, aktualizované: 16. 11. 2017, minulý rok

Pre akademický rok 2017/2018 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant…čítať viac »

4. 10. 2017, minulý rok

Vedeckovýskumné výsledky Katedry biológie v posledných mesiacoch výrazne posilnili aj najnovšie publikácie…čítať viac »

29. 9. 2017, minulý rok

Na akademický rok 2017/2018 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant…čítať viac »

25. 9. 2017, minulý rok

Vo štvrtok 21. septembra 2017 sa v aule Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity uskutočnila slávnostná…čítať viac »

20. 9. 2017, minulý rok

V zmysle Zásad volieb do AS TU a AS PdF TU vyhlasujem doplňujúce voľby do študentskej časti oboch akademických…čítať viac »

12. 9. 2017, minulý rok

V júlovom čísle Animal Behaviour (IF 2,9), jedného z najprestížnejších zoologických a behaviorálnych…čítať viac »

8. 9. 2017, minulý rok

Dňa 21. 9. 2017 (štvrtok) sa v aule Pedagogickej fakulty, Priemyselná 4, budú konať imatrikulácie študentov…čítať viac »

18. 8. 2017, minulý rok

Vážení študenti, dovoľujeme si Vám ponúknuť spoluprácu so Štátnym pedagogickým ústavom  (ďalej ŠPÚ) vo…čítať viac »

20. 7. 2017, minulý rok

Disciplinárna komisia fakulty dostala v priebehu skúškového obdobia na konci letného semestra 2017 tri…čítať viac »

30. 5. 2017, minulý rok

Aktuálne témy, o ktorých sa momentálne diskutuje na rôznych úrovniach, hoci v praxi ich riešenie často…čítať viac »

22. 5. 2017, minulý rok

Zoznam študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie v akademickom roku 2017/2018 – 1. kolo. Komisia pre…čítať viac »

18. 5. 2017, minulý rok

Vernisáž: 18. mája 2017 o 17.00 hod. Trvanie výstavy: do 25. júna 2017 Miesto: Stredoslovenská galéria…čítať viac »

12. 5. 2017, minulý rok

Aktuálne témy z oblasti školstva na Slovensku. Trendy vo vzdelávaní zo zahraničia. Bohatý odborný program…čítať viac »

28. 4. 2017, minulý rok

(Viac informácií nájdete na grafike plagátu v článku…)čítať viac »

21. 4. 2017, minulý rok

Študenti si vyberajú povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, aj opakované predmety za ZS na celý…čítať viac »

11. 4. 2017, minulý rok

Študenti dennej formy štúdia, ktorí budú v akademickom roku 2017/2018 študovať v 2. a 3. ročníku Bc.…čítať viac »

21. 2. 2017, minulý rok

Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity a Univerzitná knižnica…čítať viac »

28. 11. 2016, predminulý rok

Absolvuj štúdium v zahraničí! výzva na mobility pre študentov pre akademický rok 2017/2018 Pedagogická…čítať viac »

16. 11. 2016, predminulý rok

Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové vydanie publikácie: Inkluzivní pedagogika: zásadne aktualizovaná…čítať viac »

10. 11. 2016, predminulý rok

Dekan fakulty poskytol rozsiahly rozhovor časopisu Rodina a škola.čítať viac »

14. 9. 2016, predminulý rok

Štátny pedagogický ústav ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu…čítať viac »