Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Aktuality

RSS kanál fakulty otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

29. 4. 2019, minulý mesiac, aktualizované: 14. 5. 2019, minulý týždeň

Predkolo volieb: 21. 5. 2019 v čase 12:00 – 14:00 na sekretariáte dekana. 22. 5. 2019 v čase 12:00 –…čítať viac »

29. 4. 2019, minulý mesiac, aktualizované: 14. 5. 2019, minulý týždeň

V zmysle čl. 10 ods. 2 a 3 Štatútu Pedagogickej fakulty TU v Trnave vyhlasuje Akademický senát PdF TU…čítať viac »

14. 5. 2019, minulý týždeň

Na základe rozhodnutia vedenia fakulty sa slávnostné promócie budú konať dňa 25. 6. 2019 v aule Materiálovotechnologickej…čítať viac »

10. 5. 2019, predminulý týždeň

Bratislava, Trnava, 30. apríla 2019: Prvý národný workshop projektu MEASURES, organizovaný Pedagogickou…čítať viac »

6. 5. 2019, predminulý týždeň

Vyššie ročníky si žiadosti podávajú do 15. 5. 2019. Pozor, zmena! Žiadosť o ubytovanie sa podáva prostredníctvom…čítať viac »

3. 5. 2019, tento mesiac

Viedeň, 18. apríla 2019. Populácie jeseterov v Dunaji sa dočkali podpory s pomocou dvoch podujatí prebiehajúcich…čítať viac »

2. 5. 2019, tento mesiac

Vedecká konferencia s praktickými aktivitami pre vedeckú, odbornú aj širokú verejnosť.čítať viac »

29. 4. 2019, minulý mesiac

Vo vydaní týždenníka Život č. 12/2019 sa v reportáži o meste Leopoldov reportér rozprával s naším pracovníkom…čítať viac »

16. 4. 2019, minulý mesiac

Volebná komisia pre voľbu kandidáta na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave podľa článku 9 ods…čítať viac »

Informácie sa dotýkajú bakalárskych, magisterských študijných programov.čítať viac »

9. 4. 2019, minulý mesiac

Pedagógovia Katedry pedagogiky výtvarného umenia Blažej Baláž a Cyril Blažo vystavujú na výstave Signal…čítať viac »

29. 3. 2019, predminulý mesiac

Študijný program: anglický jazyk a literatúra Študijný odbor: učiteľstvo akademických…čítať viac »

25. 3. 2019, predminulý mesiac

Výskum vesmíru, budúcnosť spoločnosti, svet bez peňazí, umelá inteligencia boli hlavnými témami na 4…čítať viac »

25. 3. 2019, predminulý mesiac

Kliknite na zobrazenie tabuľky…čítať viac »

20. 3. 2019, predminulý mesiac

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) otvára možnosť absolvovania stáže v Bruseli…čítať viac »

25. 2. 2019, tento rok

Vážení študenti, v súlade s Vyhláškou rektora TU č. 3/2004  sa prolongačná známka na aktualizáciu preukazu…čítať viac »

17. 2. 2019, tento rok

Pri príležitosti 50. výročia samostatného slovenského väzenstva prijal 14. februára 2019 doc. PhDr. Juraja…čítať viac »

14. 2. 2019, tento rok

Oslovili nás z medzinárodnej náborovej spoločnosti Training Experience (TX) so sídlom vo Valencii v Španielsku…čítať viac »

11. 2. 2019, tento rok

Pre akademický rok 2018/2019 a 2019/2020 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie…čítať viac »

11. 2. 2019, tento rok

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+ stáž…čítať viac »

10. 2. 2019, tento rok

Maliarka Mária Balážová, pedagogička Trnavskej univerzity získala cenu Honorary Mention Award na medzinárodnej…čítať viac »

1. 2. 2019, tento rok

Katedra anglického jazyka a literatúry PdF TU otvára v akademickom roku 2019/2020 kurz kontinuálneho…čítať viac »

23. 1. 2019, tento rok

  Vedenie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a členovia jej akademického senátu plne…čítať viac »

11. 1. 2019, tento rok

Pre akademický rok 2018/2019 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant…čítať viac »

10. 1. 2019, tento rok

V závere minulého roka bol v časopise The Journal of Organic Chemistry (IF 4.805) uverejnený článok slovenského…čítať viac »

13. 12. 2018, minulý rok

Podľa § 14 Zásad volieb do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave oznamujem…čítať viac »

13. 12. 2018, minulý rok

Volebná komisia konštatuje, že vo volebných zoznamoch je zapísaných 90 oprávnených voličov za zamestnaneckú…čítať viac »

4. 12. 2018, minulý rok

Oznamujeme študentom, že opravné štátne skúšky z predmetu *teoretické základy výchovy a vzdelávania*…čítať viac »

3. 12. 2018, minulý rok

Dekan Pedagogickej fakulty René Bílik oceňuje prístup študentiek Petry Bojkovskej a Laury Rentkovej …čítať viac »

3. 12. 2018, minulý rok

Na základe pozvania vedúceho editora botanického časopisu Flora, ktorý vychádza nepretržite od roku …čítať viac »

30. 11. 2018, minulý rok

Medzinárodné partnerstvá univerzít a akademických pracovísk sú už v súčasnosti neodmysliteľnou a nevyhnutnou…čítať viac »

20. 11. 2018, minulý rok

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+…čítať viac »

20. 11. 2018, minulý rok

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+…čítať viac »

16. 11. 2018, minulý rok

V pondelok 5. novembra 2018 poctil návštevou Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave Mgr. Daniel…čítať viac »

Informácie sa dotýkajú bakalárskych, magisterských i doktorandských študijných programov.čítať viac »

29. 10. 2018, minulý rok

Nezávislá dobrovoľnícka organizácia Okénko, ktorá sídli v Londýne a prevádzkuje českú a slovenskú školu…čítať viac »

24. 10. 2018, minulý rok

Amnesty International is a global movement of more than 3 million supporters, members and activists in…čítať viac »

8. 10. 2018, minulý rok

Pre akademický rok 2018/2019 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant…čítať viac »

8. 10. 2018, minulý rok

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+…čítať viac »

8. 10. 2018, minulý rok

Pre akademický rok 2018/2019 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený…čítať viac »

5. 10. 2018, minulý rok

Študentky v odbore učiteľstva etickej výchovy, Bc. Eva Schneiderková a Bc. Tatiana Beňušová, boli ocenené…čítať viac »

1. 10. 2018, minulý rok

Viedeň, Trnava, 1. októbra 2018. Desať krajín pozdĺž Dunaja (Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko,…čítať viac »

21. 8. 2015, pred štyrmi rokmi, aktualizované: 27. 9. 2018, minulý rok

Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium Sociálne štipendiá študijná…čítať viac »

26. 9. 2018, minulý rok

Absolvujte svoju študentskú alebo absolventskú Erasmus+ stáž v Slovak School Manchester! Organizátori…čítať viac »

19. 9. 2018, minulý rok

Vážení študenti, dovoľujeme si Vám ponúknuť spoluprácu so Štátnym pedagogickým ústavom  (ďalej ŠPÚ) vo…čítať viac »

3. 9. 2018, minulý rok

Od 1. 9. 2018 je v platnosti Vyhláška rektora TU v Trnave č. 12/2017 o výške školného a poplatkov spojených…čítať viac »

28. 8. 2018, minulý rok

Potvrdenie o návšteve školy – treba vytlačiť z webovej stránky PdF a vypísané priniesť na potvrdenie…čítať viac »

28. 8. 2018, minulý rok

Potvrdenie o návšteve školy – treba vytlačiť z webovej stránky PdF a vypísané priniesť na potvrdenie…čítať viac »

28. 8. 2018, minulý rok

Vážení uchádzači, o bakalárske a magisterské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 20…čítať viac »

28. 8. 2018, minulý rok

Dňa 3. 9. 2018 sa bude konať o 9:00 hod. v aule PdF zápis do 1. ročníka magisterského štúdia v dennej…čítať viac »

28. 8. 2018, minulý rok

Bakalárske štúdium – externá forma – Mgr. Šantavá. Magisterské štúdium – externá forma – Mgr. Krajčovičová…čítať viac »

9. 8. 2018, minulý rok

6. 6. 2018, minulý rok

… v mene Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a v mene dekana Pedagogickej…čítať viac »

29. 5. 2018, minulý rok

Místo stáže Stonožka/Czech & Slovak School Bristol, Bristol, Velká Británie Informace o organizaci Stonožka…čítať viac »

Akademický rok 2017/2018 Počet prihlásených študentov: 5 Počet nominovaných študentov: …čítať viac »

12. 4. 2018, minulý rok, aktualizované: 13. 4. 2018, minulý rok

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+…čítať viac »

11. 4. 2018, minulý rok

Kliknite na zobrazenie tabuľky…čítať viac »

10. 4. 2018, minulý rok

Buddy študenti sa starajú o prichádzajúcich Erasmus študentov. Starostlivosť spočíva v prvých dňoch v…čítať viac »

10. 4. 2018, minulý rok

Časopis Journal of Hazardous Materials (s tzv. impakt faktorom 6,065) je zaradený v Q1 v troch sekciách…čítať viac »

22. 1. 2018, minulý rok

12. 1. 2018, minulý rok, Trnava

Absolvuj stáž v zahraničí a získaj nenahraditeľné skúsenosti!  výzva na mobility pre študentov pre akademický…čítať viac »

12. 1. 2018, minulý rok, Trnava

Výzva na predkladanie žiadostí na učiteľskú mobilitu programu Erasmus+ na akademický rok 2017/2018  …čítať viac »

8. 12. 2017, predminulý rok

Prípravné stáže na úspešné štúdium vo francúzštine   Odchádzate študovať do frankofónnej krajiny?  Budete…čítať viac »

30. 11. 2017, predminulý rok

Dávame do pozornosti slovenským študentom a absolventom univerzít pedagogického odboru slovenského jazyka…čítať viac »

28. 1. 2018, minulý rok

6. novembra 2017 o 11. hodine sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v aule pedagogickej fakulty…čítať viac »

27. 11. 2017, predminulý rok

Dňa 21. 11. 2017 privítala Pedagogická fakulta TU hostí z Indiana University (USA) a veľvyslanectva USA…čítať viac »

20. 11. 2017, predminulý rok, aktualizované: 21. 11. 2017, predminulý rok

Absolvuj štúdium v zahraničí!  výzva na mobility pre študentov na akademický rok 2018/2019 Pedagogická…čítať viac »

15. 11. 2017, predminulý rok, aktualizované: 16. 11. 2017, predminulý rok

Pre akademický rok 2017/2018 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant…čítať viac »

4. 10. 2017, predminulý rok

Vedeckovýskumné výsledky Katedry biológie v posledných mesiacoch výrazne posilnili aj najnovšie publikácie…čítať viac »

29. 9. 2017, predminulý rok

Na akademický rok 2017/2018 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant…čítať viac »

20. 9. 2017, predminulý rok

V zmysle Zásad volieb do AS TU a AS PdF TU vyhlasujem doplňujúce voľby do študentskej časti oboch akademických…čítať viac »

12. 9. 2017, predminulý rok

V júlovom čísle Animal Behaviour (IF 2,9), jedného z najprestížnejších zoologických a behaviorálnych…čítať viac »

8. 9. 2017, predminulý rok

Dňa 21. 9. 2017 (štvrtok) sa v aule Pedagogickej fakulty, Priemyselná 4, budú konať imatrikulácie študentov…čítať viac »

20. 7. 2017, predminulý rok

Disciplinárna komisia fakulty dostala v priebehu skúškového obdobia na konci letného semestra 2017 tri…čítať viac »

30. 5. 2017, predminulý rok

Aktuálne témy, o ktorých sa momentálne diskutuje na rôznych úrovniach, hoci v praxi ich riešenie často…čítať viac »

22. 5. 2017, predminulý rok

Zoznam študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie v akademickom roku 2017/2018 – 1. kolo. Komisia pre…čítať viac »

18. 5. 2017, predminulý rok

Vernisáž: 18. mája 2017 o 17.00 hod. Trvanie výstavy: do 25. júna 2017 Miesto: Stredoslovenská galéria…čítať viac »

12. 5. 2017, predminulý rok

Aktuálne témy z oblasti školstva na Slovensku. Trendy vo vzdelávaní zo zahraničia. Bohatý odborný program…čítať viac »

28. 4. 2017, predminulý rok

(Viac informácií nájdete na grafike plagátu v článku…)čítať viac »

21. 4. 2017, predminulý rok

Študenti si vyberajú povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, aj opakované predmety za ZS na celý…čítať viac »

11. 4. 2017, predminulý rok

Študenti dennej formy štúdia, ktorí budú v akademickom roku 2017/2018 študovať v 2. a 3. ročníku Bc.…čítať viac »

21. 2. 2017, predminulý rok

Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity a Univerzitná knižnica…čítať viac »

28. 11. 2016, pred tromi rokmi

Absolvuj štúdium v zahraničí! výzva na mobility pre študentov pre akademický rok 2017/2018 Pedagogická…čítať viac »

16. 11. 2016, pred tromi rokmi

Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové vydanie publikácie: Inkluzivní pedagogika: zásadne aktualizovaná…čítať viac »

10. 11. 2016, pred tromi rokmi

Dekan fakulty poskytol rozsiahly rozhovor časopisu Rodina a škola.čítať viac »

14. 9. 2016, pred tromi rokmi

Štátny pedagogický ústav ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu…čítať viac »